Faglig baggrund

Psykolog Cathrine Kingo - Silkeborg

Faglig baggrund

  • Cand. psych. fra Københavns Universitet

  • Autoriseret Psykolog af Psykolognævnet

  • Under specialisering til Klinisk Børnepsykolog, med særlig vægt på traumatiserede og kriseramte børn og deres familier

  • Igangværende legeterapeutisk uddannelse ved Jytte Mielcke

Jeg har tidligere været ansat i kræftrådgivning, på onkologiske- og palliative afdelinger, og i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, hvor jeg har haft terapeutiske samtaler med kriseramte børn og deres forældre.

Copyright © Cathrine Kingo // Platanvej 10 B, 1. sal, 8600 Silkeborg Tlf: 27 62 83 38. Mail: cakingo@gmail.com