Tavshedspligt

Psykolog Cathrine Kingo - Silkeborg

Tavshedspligt

Alle psykologer har tavshedspligt. Det betyder, at psykologen hverken må videregive, hvad der bliver betroet eller hvem, der betror sig. Vedrørende tavshedspligt: se desuden Psykolognævnets hjemmeside:

www.pn.sm.dk
Undtagelse

Tavshedspligten tilsidesættes imidlertid for en skærpet underretningspligt, hvis psykologen bliver bekendt med, at et barn /børn lider overlast fysisk, psykisk eller socialt, og der vurderes, at barnets tarv har større vægt end hensynet til informanten.

Særlige regler ved børn

Når jeg skal have en samtale med dit barn, vil jeg sikre mig, at forældremyndighedsindehaverne er informerede og har indvilget i, at jeg taler med dit barn. I tilfælde, hvor barnets forældre ikke er samboende, vil jeg indhente skriftlig samtykkeerklæring fra begge parter, før jeg indleder forløb med barnet.

Samtykkeerklæring

Ved 1. samtale får du en Samtykkeerklæring til underskrivning. Med den giver du mig tilladelse til i nærmere aftalte tilfælde at dele informationer om dig med andre fagpersoner, som også er underlagt tavshedspligten, fx. din læge. Det sker kun efter aftale med dig og i tråd med, hvad du ønsker og accepterer, andre fagpersoner får kendskab til.

Copyright © Cathrine Kingo // Platanvej 10 B, 1. sal, 8600 Silkeborg Tlf: 27 62 83 38. Mail: cakingo@gmail.com